Open Media – privacybeleid

Beste bezoeker, bedankt voor je belangstelling voor Open Media. We leggen je hier op een zo helder mogelijke manier uit welke gegevens we precies van je nodig hebben en wat wij ermee doen in het kader van Open Media.

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van mijn gegevens?

Wij zijn de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (of kortweg de VRT). Wij zijn een nv van publiek recht, met maatschappelijke zetel te 1043 Brussel, Auguste Reyerslaan 52, ingeschreven in de KBO met nummer 0244.142.664. Dit privacybeleid geldt voor de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen en gebruiken in het kader van Open Media. De verzameling en verwerking van je gegevens zijn onze verantwoordelijkheden.

Waarop is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op de activiteiten van Open Media, een initiatief van de VRT. Open Media is een platform van de VRT, waarbij ze een deel van haar content ter beschikking stelt aan externe partners. Op die manier kunnen externe partners hun apps, sites of platformen verrijken met kwalitatieve actua of entertainment content. Met Open Media wil de VRT haar bestaande content verder exploiteren en extra inkomsten ophalen. Die content kan in de vorm zijn van een nieuwsfeed, videofragmenten of audiofragmenten.

Waarom verzamelt de VRT mijn gegevens en op welke basis?

Wij verwerken je gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Open Media-account: Om jouw account te kunnen creëren, verzamelen wij jouw identificatiegegevens (voornaam & achternaam, bedrijfsnaam en emailadres). Deze gegevens worden ingezameld om jou te identificeren als persoon en om met jou te kunnen communiceren.
 • Na je registratie voor het Open Media-account kunnen we ook om bijkomende informatie vragen die ons kan helpen om nog meer aangepaste diensten te leveren. Ook als je met ons in contact treedt, bv. als je ons een e-mail stuurt met vragen, beoordelingen of klachten kunnen we de persoonlijke gegevens die je gebruikt, verzamelen.
 • De verzameling en het gebruik van gegevens voor de hierboven beschreven doeleinden doen we allemaal op basis van een overeenkomst die we met jou sluiten in het kader van Open Media.
 • Statistische doeleinden: Wij gebruiken je gegevens ook voor statistische doeleinden, om het gebruik en de algemene werking van onze diensten met Open Media te analyseren en verbeteren. Daarnaast helpen gegevens ons te achterhalen welke diensten en content voor jullie interessant en bruikbaar zijn. Zo kunnen wij Open Media nog beter en relevanter voor je maken.
 • Klant- en klachtenbeheer: Via onze klantendienst luisteren we graag naar je mening en reacties om onszelf elke dag te verbeteren. Dat doen we op basis van jouw toestemming. Voor alle vragen en/of opmerkingen kan je terecht bij de klantendienst op het e-mailadres klantendienst@vrt.be.
 • Misbruik opsporen en onderzoeken: Wij zouden het liefst iedereen blindelings ons vertrouwen schenken, maar dat is een beetje naïef. Daarom gebruiken we gegevens om misbruiken op of via onze platformen te voorkomen en op te sporen. Dat doen we om illegale praktijken via Open Media te vermijden. Dat gebeurt altijd op basis van een gerechtvaardigd belang of wettelijke grondslag om onze publieke omroep opdracht op de juiste manier uit te voeren.

Van welke bronnen verzamelt de VRT mijn gegevens?

Wij verzamelen gegevens:

 • Van jou rechtstreeks, bijvoorbeeld voor het aanmaken van een Open Media-account of wanneer je het platform gebruikt.

Lopen mijn gegevens risico’s bij de VRT?

De uitwisseling van informatie via het internet verloopt jammer genoeg nooit volledig veilig. Hackers en virussen zijn nu eenmaal onderdeel van het internet. Daarom kunnen we het verlies van of de toegang door onbevoegden tot gegevens nooit helemaal uitsluiten. We doen er wel alles aan om jouw gegevens op de best mogelijke manier te beschermen. Wij gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en -maatregelen om je privacy te garanderen. Bovendien evalueren we die technologieën en maatregelen herhaaldelijk zodat ons systeem zo goed mogelijk bestand is tegen de nieuwste virussen en malware. Wij werken daarvoor samen met gespecialiseerde bedrijven.

Welke derde partijen kunnen mijn gegevens ontvangen?

Wij kunnen je gegevens doorgeven aan de volgende categorieën van ontvangers:

Dienstverleners: Wij geven je gegevens door aan de dienstverleners waarop we een beroep doen. Zij leveren ondersteunende diensten zoals infrastructuur- of IT-diensten, het uitvoeren van betalingstransacties via onze diensten of het afnemen van enquêtes. Die dienstverleners krijgen toegang tot bepaalde gegevens en informatie in het kader van hun opdracht. Zij treden met andere woorden enkel in onze opdracht en voor onze rekening op. Zij mogen je gegevens dus nooit voor hun eigen doeleinden gebruiken.

Overheid en autoriteiten: Wij geven je gegevens door aan de overheid en autoriteiten als dat wettelijk verplicht is.

Doet de VRT aan geautomatiseerde besluitvorming met rechtsgevolgen of heeft ze profielen?

Wij doen niet aan geautomatiseerde besluitvorming met rechtsgevolgen. Heel concreet betekent dat dat we je gegevens nooit gebruiken om beslissingen te nemen zonder menselijke tussenkomst die rechtsgevolgen of verregaande gevolgen voor jou kunnen hebben.

Hoe kan ik de gegevens controleren die VRT van mij heeft?

Omdat het hier over jouw gegevens gaat, vinden we het belangrijk dat je je persoonlijke informatie op elk moment kan controleren. Je hebt de volgende rechten, die je overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van de Europese privacywetgeving kan uitoefenen:

 • Je hebt het recht op inzage van je gegevens. Dat wil zeggen dat je kan nagaan welke gegevens wij van jou hebben. Voor alle informatie die wij over jou zouden kunnen hebben, kan je ons via onze klantendienst contacteren. Daar zullen we je vraag zo snel mogelijk behandelen.
 • Je hebt het recht op rectificatie van je gegevens. Het zou kunnen dat wij gegevens van jou hebben die niet juist of niet meer juist zijn. Ben je verhuisd of heb je een nieuw e-mailadres? Dan kan je ons via onze klantendienst vragen om foute informatie te verbeteren. We zullen je vraag dan zo snel mogelijk behandelen
 • Je hebt het recht op wissing van je gegevens. Als je wil dat we je gegevens niet langer bewaren of gebruiken, kan je je gegevens bij ons wissen. Je kan vragen aan onze klantendienst om bijvoorbeeld je Open Media-account en de gegevens die eraan verbonden zijn, te verwijderen. Wij zijn wel niet altijd verplicht je gegevens te wissen wanneer je dat vraagt. We hoeven dat enkel te doen in de gevallen die door de wet zijn bepaald.
 • Je hebt het recht op beperking van je gegevens. Je kan ons dus verzoeken om de verwerking van je gegevens te beperken. In dat geval blijven we je gegevens bewaren, maar zullen we het gebruik ervan inperken. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer je meent dat je gegevens onjuist zijn en je niet wil dat we die gegevens nog verwerken totdat ze zijn aangepast. Je hebt dit recht ook wanneer de bewaring of het gebruik van je gegevens door ons onrechtmatig zou zijn, maar je niet zou willen dat we de gegevens verwijderen. We zijn wel niet altijd verplicht om aan dergelijke verzoeken tegemoet te komen. We hoeven dat enkel te doen in de gevallen die door de wet zijn bepaald. Vragen tot de beperking van je gegevens kan je via onze klantendienst stellen. We zullen je vraag dan zo snel mogelijk behandelen.
 • Je hebt het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van je gegevens. Dat wil zeggen dat je je kan verzetten tegen het verdere gebruik van je gegevens door ons. Je kan dit enkel doen wanneer je grondige redenen hebt die verband houden met je specifieke situatie. Wij zijn trouwens niet altijd verplicht om op een dergelijk verzoek in te gaan.
 • Je hebt het recht om je te verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor direct-marketingdoeleinden. Daaronder valt onder meer het tonen van reclame (op onze websites of in onze apps) die aan jouw voorkeur is aangepast. Je kan dit recht uitoefenen via de cookiesinstellingen. Wil je hier meer over weten? Lees dan zeker ons cookiesbeleid.
 • Je hebt het recht altijd je toestemming in te trekken als de verwerking van je gegevens op basis van jouw toestemming gebeurt. Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat biedt jou de mogelijkheid om persoonsgegevens vlot van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere te verplaatsen, te kopiëren of door te sturen. Wij zijn wel niet altijd verplicht om op dit verzoek in te gaan.
 • Wanneer je ons een van de bovenstaande vragen stelt, zou het kunnen dat we eerst bijkomende informatie vragen. Dat moeten we doen om te controleren of jij wel de juiste persoon bent.

Hoelang bewaart de VRT mijn gegevens?

Wij zullen je gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het vooropgestelde doel en voor de duur van de overeenkomst. Als je ervoor zou kiezen om je gegevens niet meer met ons te delen, dan zullen we je gegevens ook niet meer gebruiken. We zullen je gegevens wel nog gedurende twee jaar bewaren voor de behandeling van mogelijke klachten of juridische geschillen. In dat geval zijn je gegevens gearchiveerd en slechts beperkt toegankelijk. Na afloop van die bewaartermijn zullen je gegevens uiteraard definitief verwijderd of geanonimiseerd worden.

Bij wie kan ik met verdere vragen of eventuele klachten rond privacy terecht?

Heb je ons privacybeleid volledig doorgenomen, maar nog geen antwoord op je vraag gevonden? Stel je vraag in verband met privacy dan via onze klantendienst. Daar zullen wij je vraag zo snel mogelijk beantwoorden. Je kan ook steeds contact opnemen met onze klantendienst. Bovendien hebben we een zogenaamde Data Protection Officer (DPO). Die persoon waakt over de bescherming van je gegevens bij de VRT. Onze DPO staat je graag te woord via DPO@vrt.be. Wij hopen dat je het volgende e-mailadres niet snel zal nodig hebben. Maar voor klachten met betrekking tot ons privacybeleid sturen wij je graag door naar klachtenprocedure@vrt.be. Als je wil, kan je ook een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie daarover vind je terug op hun website.

Kan dit privacybeleid veranderen?

Dit privacybeleid kan worden aangepast als onze diensten of de geldende wetgeving dat vragen. Onze onlinediensten zijn bijvoorbeeld een dynamische en innovatieve omgeving. Dat betekent dat wij voortdurend op zoek gaan naar een betere dienstverlening op jouw maat. Het is mogelijk dat er nieuwe toepassingen komen waarbij we je gegevens op een andere manier zullen verzamelen of willen gebruiken. Natuurlijk laten we je weten wanneer er belangrijke wijzigingen zijn, en zullen we je toestemming vragen als dat nodig is.

Dit privacybeleid werd geüpdatet op 30/11/2022